Vistelse i naturmiljö positivt för barns hälsa

Natur och biologisk mångfald har positiva hälsofrämjande effekter för barns hälsa. Det visar en ny forskningssammanställning som tagits fram på uppdrag av Folkhälsomyndigheten.

Läs hela nyheten här