Varför ska man anlita en bokföringsfirma?

I göteborgsregionen befinner sig företagandet på stark frammarsch. De finns en stor diversifiering bland företagen och de flesta tänkbara branscher finns representerade. Man kan finna stora arbetsgivare som Volvo lastvagnar som anställer flera tusen ner till småföretag och enskilda firmor. En sak som alla dessa har gemensamt är att man måste uppfylla skatteverkets krav på bokföring och redovisning. Utan väl fungerande bokföring blir företagande i längden omöjligt och därför är behovet av kunniga bokföringsfirmor i Göteborg högt.

Därför anställer många istället en bokföringsfirma som sköter löpande bokföring, deklaration och årsredovisning. Detta gör att man genom att lämna över detta arbete till en specialiserad bokföringspartner kan fokusera på sin verksamhet utan att behöva oroa sig för om böckerna är i ordning.

Men det är inte bara det man kanske först tänker på som bokföring som bokföringsfirmor idag anlitas för att utföra. För många mindre och medelstora företag kan det ofta vara smidigt att lägga över så mycket som möjligt av ekonomiarbetet på en extern partner. Det erbjuder numera många bokföringsfirmor en stor mängd övriga ekonomitjänster. Några saker som en bokföringsfirma ofta kan hjälpa till med är:

  • Löneadministration
    Genom att låta en bokföringsfirma sköta löneadministrationen kan man vara säker på att allt sker korrekt vid nyanställning, semester och ledighet och tidrapporter. Genom att löneadministrationen sköts av samma leverantör som bokföringen kan man också vara säker på att löner och avvikelser blir korrekt bokförda.
  • Fakturering
    Bokföringsfirman kan sköta delar av eller hela företagets fakturahantering. Detta gör att företagets kassaflöde maximeras då alla fakturor snabbt skickas ut och bokföringsfirman också håller koll på vilka fodringar som kommer in. Även här är det en fördel att samma företag som skapar och hanterar fakturorna också bokför dem då det kraftigt minskar risken för missförstånd och missade fakturor.
  • Ekonomisk rådgivning
    För en oerfaren företagare kan en bokföringsfirma inte bara hjälpa till med att få siffrorna i ordning. Man kan också få hjälp med att utvärdera företagets verksamhet. Detta kan hjälpa en med att eliminera onödiga kostnader, förbättra kassaflödet eller fatta beslut om inköp eller nyanställning.

Fördelen med att få en helhetslösning för sitt företags ekonomi är att man slipper hålla kontakt med ett flertal externa leverantörer för olika delar av företagets ekonomi som behöver slussa information mellan varandra. Istället kan man utarbeta ett samarbete med kontaktperson på bokföringsfirman som sätter sig in i företagets verksamhet. Det är därför många företag i Göteborg väljer att anlita en och samma bokföringsfirma som en extern ekonomiavdelning som man knyter till sig för ett långvarigt samarbete.