Ungdomsmottagningar viktigt stöd för ungas psykiska hälsa

Med utgångspunkt i ungdomars egna behov främjar och stödjer ungdomsmottagningarna psykisk hälsa. Det är ett unikt arbetssätt som kompletterar insatser från andra aktörer. Det visar en ny rapport från Folkhälsomyndigheten.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar