Skaffa en Friggebod

En friggebod är ett liten fristående komplementbyggnad vars yta sammanlagt (för alla friggebodar på tomten) får uppgå till högst 15 m² och höjden till taknocken får vara max tre meter. Det krävs inget bygglov för att få ha en friggebod, däremot är det ett krav att den står i anslutning till ett bostadshus. Det är dock möjligt för kommunen att upphäva lovfriheten för friggebodar om det finns ”särskilda skäl” till det, till exempel att naturen på den platsen är viktig.

För friggebodar gäller även samma regel som för andra byggnader: att de måste ha en formgivning som passar in i omgivningen och som är ”estetiskt tilltalande” i enighet med rådande norm. Ofta är friggeboden en miniatyr av huvudbyggnaden den står i anslutning till. Namnet friggebod kommer från Birgit Friggebod som var bostadsminister år 1979 och avskaffade bygglovsplikten för dessa byggnader.

Friggebodar måste placeras minst 4,5 meter från grannens tomtgräns utan deras tillstånd. Om man vill placera byggnaden närmre än så krävs medgivande från berörda grannar, detta bör vara skriftligt. Om de inte ger sitt medgivande blir man tvungen att ansöka om bygglov hos byggnadsnämnden i kommunen.

Om man vill placera den i närheten av ett hav, sjö eller vattendrag (närmre än 100 meter) krävs det strandskyddsdispens enligt miljöbalken.För att få detta kontaktar man byggnadsnämnden i kommunen, vilka kan berätta om du får eller inte får bygga friggeboden på den platsen och på det sättet du hade tänkt.

Det finns flera olika användningsområden till friggebodar, vilket till exempel kan vara uthus, garage, förråd, trädgårdsväxthus eller gäststuga. Huvudsaken är att det är ett komplement till bostadshuset och fyller en ytterligare funktion.

Det går att bygga friggebodar själv och det finns också att köpa färdigbyggda bodar, eller bodar som sätts ihop av en hantverkare. Om man bygger själv kan man antingen köpa allt material för sig, eller köpa ”byggset” med färdiga delar som sätts ihop. Priset för en färdigköpt friggebod kan ligga mellan 11.000-63.000:-, beroende på storlek, material och utformning.

Lämna en kommentar