Så påverkades barn och unga av covid-19-pandemin

Små förändringar i livsvillkor, levnadsvanor och hälsa – men en oro för att familjemedlemmar och äldre släktingar skulle bli allvarligt sjuka eller dö i covid-19. Det är några av resultaten i en undersökning…

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar