Så kan elevhälsans arbete med sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter stärkas

Personal inom elevhälsan tycker att området sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter (SRHR) utgör en viktig del i ungas liv och utveckling. Men det finns risk att elevernas tillgång till kunskap och insatser blir ojämlik…

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar