Renovera hemma

Att renovera sitt hem

När idén att renovera hemmet kommer på tal så förs tankarna ofta till småhus, fritidshus och liknande. Förmodligen mycket på grund av att mer än hälften av Sveriges befolkning i dagsläget bor i en villa. Men oavsett den egna boendeform finns det oftast något som är i behov av upprustning eller förnyelse. Att bo i en hyresrätt framställs ofta som väldigt begränsat, men även där finns mycket som man faktiskt har rätt att åtgärda. Måla om, lägga ett nytt golv över det gamla och till och med kakla om. Så länge man kommer ihåg att hela tiden föra en dialog med hyresvärden brukar det oftast inte vara några problem.

Anledningarna till att svenskarna åtgärdar saker i sina hem är många. Oftast har det att göra med rena standardhöjande åtgärder, men många vill helt enkelt få en bostad som känns ljusare och rymligare. Då det finns så många olika skäl är det svårt att ge några klara riktlinjer för när, hur eller varför man bör renovera. Här kommer vi däremot ta upp några av de vanligaste anledningarna, och även några av de vanligaste felen. Oavsett vad du väljer att genomföra så är det viktigt att fundera över vad man prioriterar. Ibland kan man behöva välja mellan att göra åtgärder som förbättrar utseende och åtgärder som korrigerar strukturella problem. 

Förbättring av våtutrymmen så som badrum, toalett och tvättstuga

Att säga att vi spenderar mycket tid i våtutrymmen låter inte direkt allt för charmerande. Det får oss att låta mer som groddjur än människor. Men det är trots allt sant. Badrummet fyller inte bara en praktisk funktion utan har även blivit en plats där man, bland annat, kan vara för sig själv och återhämta sig. Kanske är det därför som vi vill att dessa rum ska upplevas som ljusa, rena och fräscha. Ett vanligt badrum klarar sig i upp till 30 år utan några större åtgärder. Men ett vanligt problem, så väl före som efter renovering, är fuktgenomträngning. Enligt ett test från Länsförsäkringar så släppte mer än 60% av tätskikten igenom fukt. Det innebär att det kan finnas brister oavsett ålder. Eftersom långvariga fuktskador kan få förödande konsekvenser för såväl din egen som husets hälsa. Se till att materialet är testat och att arbetet utförs enligt gällande normer. Är du tveksam kring skicket på ditt våtutrymme så går det nu för tiden att köpa billiga men funktionella fuktmätare. Se bara till att du köper en som är lämpad för materialet du vill mäta.

Renovering av tak

Ett tak är mycket mer än något visuellt. Utöver att hålla tätt så ska det även leda bort vatten och se till att en överflödig mängd snö inte ansamlas. Det finns många olika sorters tak, exempelvis plåt, shingle, papp, betong, tegel och så vidare. Hur arbetet utförs är i stor utsträckning beroende på takets material. Därför är det svårt att säga något generellt om själva utförandet. Vad som däremot bor poängteras är att taket är en sådan viktig del av huset att man inte bör göra det själv vid minsta tvekan om sin egen förmåga. Blir arbetet fel så får det inte bara konsekvenser för taket, utan kan drabba huset i stort.  Brister i tätning eller vattenavledning kan vara svårt att upptäcka och kan resultera i omfattande skador.

Köksrenovering

Mycket har hänt med svenska hushåll på bara några få år. Köken präglades under lång tid av en sorts spartansk funktionalitet som ofta var tänkt att passa så många att den inte verkade passa för någon alls. Typiska exempel på detta var bristande möjligheter att justera ytors höjd och obekvämt placerade skåp som kom i vägen för dörrar och liknande. Den enklaste varianten av köksrenovering är att helt enkelt byta luckor, måla om och eventuellt lägga nytt golv. Mellan det och nya stommar så kan man själv välja precis hur omfattande projektet ska bli. Eftersom köket ska utgöra en helhet är planering antagligen ett av de viktigaste stegen. Nu för tiden tillhandahålls många helhetslösningar men det går även att göra allting själv från grunden.

Renovering av sovrum

Det sägs att vi spenderar mertiden av våra liv sovandes. Därför kan det vara av stor vikt att sovrummet passar in med inte bara våra egna sovmönster, utan även med våra liv i övrigt. Kanske just du föredrar ett mörkt sovrum som avskärmar, medan andra hellre ser sitt sovrum som ett ljust och välkomnande rum. Oavsett preferenser finns det en del saker som alla bör tänka på. Eftersom vi spenderar så mycket tid i sovrummet är det viktigt att i så stor utsträckning som möjligt minska mängden plaster som innehåller BPA och bisfenol. Det gör att man måste fundera noggrant över sortens golvmatta man använder, om man nu inte använder sig av trä. 

Förbättringar och åtgärder rörande ventilation

Något som ofta glöms bort är vikten av bra ventilation. Eftersom detta påverkar hela huset, och därmed samtliga rum, går det inte att underskatta nyttan. Har man självdrag är det viktigt att regelbundet kontrollera att det faktiskt fungerar. Minsta åtgärd som påverkar tätning av fönster, dörrar och så vidare kan även få självdraget att helt sluta fungera. Upplever man det hela som för problematiskt går det att komplettera självdraget med en PAX-fläkt eller liknande lågenergifläkt. Då de är så pass resurseffektiva tillför de ingen egentlig kostnad men kan göra väldigt mycket för huset. Kvaliteten på inomhusluften påverkar ofta humör och allmänhälsa mer än man kan tro.

Sanering av radon

Trots att rikt- och gränsvärdet för radon i inomhusluft har sänkts till 200 Bq/m3 är det fortfarande väldigt många bostäder som uppvisar höga halter. Anledningarna kan vara många och vissa är mer enkla att åtgärda än andra. Om radon beror på material som har används när huset uppfördes, så som blåbetong eller i väggar eller grund, kan detta leda till omfattande kostnader. Har anledningarna istället att göra med omgivningen, så som en radonrik mark, går det ofta att åtgärda med förbättrad ventilation. Hjälper inte förbättrad ventilation finns det särskilda radonsugar som sänker värdet mer effektivt än en traditionell fläkt. Då radon har stor inverkan på människors hälsa, och särskilt för personer som är rökare, bör man inte underskatta problemet. Vill man göra en radonmätning går det ofta att låna radonmätare av kommunen eller hyra av privata aktörer.

Övriga åtgärder

Vad vi har nämnt här ovan är långt ifrån allt man kan göra för att förbättra sitt hem. Vi har försökt få med så väl det enkla som det mer komplicerade. Det spelar egentligen ingen roll vilken ände man väljer att börja med. Kanske väljer man att fokusera på det visuella först för att ta itu med mer strukturellt relaterade saker sedan. Så länge man känner till sina begränsningar och vet när det är dags att konsultera någon utomstående så är riskerna för att det blir fel ganska minimala. Är man inte alls intresserad av att göra jobbet själv finns det många tillgängliga konsulter och firmor. Eftersom förtroende är viktigt såväl innan arbetet inleds som under arbetets gång bör man se till att välja någon som man känner har rätt kompetens för jobbet. Välj inte det första alternativet bara för att bli av med bestyret att välja. Slutresultatet blir ofta bättre desto längre tid man spenderar på förarbetet.

Lämna en kommentar