Nytt faktablad om barns och ungas oro inför klimatförändringen

Det finns barn och unga som känner oro, rädsla eller förtvivlan inför klimatförändringen. Känslorna förknippas med hopplöshet och förnekelse, men också med handling och engagemang, visar en litteraturöversikt…

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar