Ny kartläggning av preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet

På uppdrag av Folkhälsomyndigheten har forskare vid Karolinska institutet gått igenom befintlig forskning om preventivmedelsanvändning bland kvinnor med migrationserfarenhet. Kartläggningen lyfter bland annat fram de faktorer som…

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar