Komikerns regelbrott: ”Drogs med i hypen”

▸ SVT:s svar efter upprepade missarna

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar