Israel i ESC blir fråga för Malmös politiker

▸ Efter lokal protest

Läs hela nyheten här