Från årsskiftet ska tobaksfria nikotinprodukter anmälas

Från och med den 1 januari 2024 ska tillverkare och importörer av tobaksfria nikotinprodukter anmäla sina produkter till Folkhälsomyndigheten, och rapportera sin försäljning årligen.

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar