Folkhälsomyndigheten söker nya läkare för att följa smittläget för influensa och covid-19

Med hjälp av sentinelövervakningen följer Folkhälsomyndigheten förekomsten av influensa och covid-19 i befolkningen. För att få en bra geografisk spridning och ett tillräckligt stort antal prover söker myndigheten…

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar