Europeiska Antibiotikadagen: Nya krafttag i arbetet mot antibiotikaresistens

Den totala antibiotikaanvändningen hos människor i EU ska minska med totalt 20 procent fram till 2030. Det är ett av målen som EU:s medlemsstater gemensamt tagit fram för att minska antibiotikaresistensen – ett mål som…

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar