Enkät till 110 000 personer ska undersöka folkhälsan i Sverige

I dagarna skickas en enkät ut till drygt 110 000 personer i Sverige för att undersöka folkhälsan. Svaren på enkäten gör det möjligt att följa utvecklingen i befolkningen över tid, så att rätt åtgärder…

Läs hela nyheten här