Bättre beredskap för storskalig testning och smittspårning krävs för nästa pandemi

Folkhälsomyndigheten har på uppdrag av regeringen utvärderat den storskaliga testningen av misstänkta fall av covid-19. Bedömningen är att det även vid nästa pandemi kommer att krävas en omfattande testning och…

Läs hela nyheten här

Lämna en kommentar