Arbeta som elektriker

Elektriker är ett yrke som har flera olika aspekter. Grundutbildningen är den samma men sedan kan man grena ut lite. Det tar ganska lång tid att bli helt färdig elektriker, med full lön. Till att börja med måste man ta en kurs eller utbildning och sedan ska vissa timmar som lärling jobbas in. Under denna tid har man relativt låg lön men efter ett tag så ökas den på.

Installationselektriker jobbar med nybyggen och renoveringar. Det är ett varierat jobb där man en dag jobbar med att dra elledningar på ett nytt köpcentrum för att nästa dag montera in elcentraler och sätta upp kabelstegar. När alla ledningar är dragna och innerväggarna är uppsatta så är det dags att sätta upp strömbrytare och vägguttag, samt sätt upp belysningen. Att jobba som elektriker är ett yrke som kräver noggrannhet och tålamod. Det kan ju till och med vara farligt om man inte gör det hela på ett korrekt sätt.

Den man oftast kommer i kontakt med som privatperson är service elektrikern. De rycker ut och åtgärdar fel som uppstått eller hjälper till med att reparera elektriska anläggningar. Om det behövs kan de naturligtvis också hjälpa till med ombyggnader eller mindre installationer. Som montera strömbrytare eller installera kylskåp, dra kablar eller sätta upp en elcentral. Som med de andra inriktningarna så är det ett varierat jobb.

Sedan finns det elektriker som jobbar inom industrin, och då kallas de för automationstekniker eller industrielektriker. Underhåll av stora maskiner, felsökning, idrifttagande av olika utrustningar- allt detta kan vara vardagen för en industrielektriker. Vissa är anställda direkt av ett företag inom industrin. De vill ha en man på plats så att man snabbt kan åtgärda eventuella problem. Ett litet stopp kan kosta mycket pengar, så det kan vara nog så stressigt när något händer. Andra är anställda av ett serviceföretag som rycker ut vid behov och annars mest sysslar med att serva eller underhålla.

För vissa installationer krävs det behörighet. Syftet är naturligtvis att förebygga skador på både människor och egendom. Elektriska felkopplingar kan leda till både bränder och dödsfall, så det gäller att veta vad man håller på med. Därför är det alltid bäst att kontrollera att den elektriker man anlitar har den behörighet och kompetens som krävs. Många ser elektriker som ett framtidsyrke, bland annat på grund av all konstruktion som försiggår. Helt klart så kommer det alltid att behövas väl utbildade personer som kan det elektriska.

Lämna en kommentar